Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố

Thiết kế kiến trúc nhà phố An Dương độc đáo, ấn tượng

  • Chủ đầu tư: Anh Vũ
  • Thiết kế: 2018
  • Diện tích thiết kế: 320 m2

Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Mai Động

  • Chủ đầu tư: Chị Lan
  • Thiết kế: 2018
  • Diện tích thiết kế: 250 m2

Thiết kế kiến trúc nhà phố Gia Lâm Hà Nội

  • Chủ đầu tư: Anh Việt
  • Thiết kế: A&More Architecture
  • Diện tích thiết kế: 320 m2