Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố

Thiết kế kiến trúc nhà phố An Dương
  • Chủ đầu tư: Anh Vũ
  • Thiết kế: 2018
  • Diện tích thiết kế: 320 m2
Thiết kế kiến trúc nhà phố Mai Động
  • Chủ đầu tư: Chị Lan
  • Thiết kế: 2018
  • Diện tích thiết kế: 250 m2