Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng

Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe FPT
 • Chủ đầu tư: Công Ty CP Phần mềm FPT
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 137m2
Thiết kế nội thất quán Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 1
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 150m2
Thiết kế nội thất Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 2
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 150m2
Thiết kế nội thất nhà hàng Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 3
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 150m2
Thiết kế nội thất quán Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 1
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 150m2
Thiết kế nội thất Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 2
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 150m2
Thiết kế và thi công nội thất nhà hàng CHI’s – Gamuda Gardens Club
 • Chủ đầu tư: Chị Chung
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 1200 m2
Thiết kế nội thất nhà hàng Tiệc Cưới Lã Vọng
 • Chủ đầu tư: Tập Đoàn Lã Vọng
 • Thiết kế: A&More Architecture
 • Diện tích thiết kế: 1750 m2