Sản xuất đồ gỗ tại Nhà máy A&More

Nhà máy sản xuất đồ gỗ A&More
  • Chủ đầu tư:
  • Thiết kế:
  • Diện tích thiết kế: