Thiết Kế Kiến Trúc

Thiết kế kiến trúc tại biệt thự Linh Đàm
 • Chủ đầu tư: Anh Thục
 • Thiết kế: 2019
 • Diện tích thiết kế: 550 m2
Thiết kế kiến trúc nhà vườn Tứ Hiệp
 • Chủ đầu tư: Anh Huy
 • Thiết kế: 2018
 • Diện tích thiết kế: 530 m2
Thiết kế kiến trúc biệt thự tại tp Vinh
 • Chủ đầu tư: Anh Tĩnh
 • Thiết kế: 2016
 • Diện tích thiết kế: 500m2
Thiết kế kiến trúc biệt thự tại tp Bắc Ninh
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Thiết kế: 2016
 • Diện tích thiết kế: 650 m2
Thiết kế kiến trúc biệt thự Vinhome Greenbay
 • Chủ đầu tư: Anh Việt
 • Thiết kế: 2019
 • Diện tích thiết kế: 450 m2
Thiết kế kiến trúc nhà phố An Dương
 • Chủ đầu tư: Anh Vũ
 • Thiết kế: 2018
 • Diện tích thiết kế: 320 m2
Thiết kế kiến trúc nhà phố Mai Động
 • Chủ đầu tư: Chị Lan
 • Thiết kế: 2018
 • Diện tích thiết kế: 250 m2